Shsuke Kaneko

Hideyuki Honma, Shogo Tomiyama

Kei'ichi Hasegawa, Shûsuke Kaneko, Masahiro Yokotani

K tani

Chiharu Niiyama, Ryûdô Uzaki, Masahiro Kobayashi, Shirô Sano, Takashi Nishina, Kaho Minami, Shin'ya Ohwada, Kunio Murai, Hiroyuki Watanabe, Shingo Katsurayama, Toshikazu Fukawa, Masahiko Tsugawa, Hideyo Amamoto, Nobuaki Kakuda, Takafumi Matsuo, Kazuko Katô, Katsuo Nakamura, Kôichi Ueda, Yôichi Atsumi, Takehiro Murata, Yoshimasa Kondô, Kaoru Okunuki, Okina Hanasaka, Hinako Saeki, Yukijirô Hotaru, Masaya Takahashi, Chiu Yan, Masaaki Tezuka, Mizuki Kanno, Koichi Kawakita, Mizuho Yoshida, Akira Ohashi, Rie Ôta, Shingo Ippongi, Tarô Ishida, Ryo Kase, Miyuki Komatsu, Ai Maeda, Aki Maeda, Tomoe Shinohara, Kôichi Yamadera

Giant Monsters All-Out Attack (2001) & Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)

Giant Monsters All-Out Attack (2001) & Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
Apotheose en afscheid!