Kazuki Ohmori

Tomoyuki Tanaka, Shogo Tomiyama

Shinichirô Kobayashi, Kazuki Ohmori

K˘ichi Sugiyama

Kunihiko Mitamura, Yoshiko Tanaka, Masanobu Takashima, Kôji Takahashi, Tôru Minegishi, Megumi Odaka, Toshiyuki Nagashima, Ryûnosuke Kaneda, Kazuma Matsubara, Yasunori Yuge, Yoshiko Kuga, Yasuko Sawaguchi, Haruko Sagara, Kôichi Ueda, Kosuke Toyohara, Katsuhiko Sasaki, Hirohisa Nakata, Kenzo Hagiwara, Kenpachiro Satsuma, Masashi Takegumi, Yoshitaka Kimura, Shigeru Shibazaki, Dêmon Kogure, Kurt Cramer, Derrick Holmes, Beth Blatt, Robert Corner, Abdallah Helal, Manjot Beoi, Brien Uhl, Kenji Hunt, Takashi Hunt, Hiroshi Inoue, Satoru Kawai, Tetsu Kawai, Makiyo Kuroiwa, Hiromi Matsukawa, Kazuma Matsuoica, Soleiman Mehdizade, Shiyu Minagawa, Shôichirô Sakata, Kazu Yuki Senba, Kyôka Suzuki, Isao Takeno, Noboru Tatsa, Noboru Tatsuma, Shin Tatsuma, Koji Yamanaka, Iden Yamanral, Ryota Yoshimitsu, Yasunori Yumiya

The Return of godzilla (1984) & Godzilla vs. Biollante (1989)

The Return of godzilla (1984) & Godzilla vs. Biollante (1989)
Telepatische rozenstruiken, reuzenluizen en we vieren een verjaardag!